Totuuden hetki

Avoin kirje Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

Suur-Savon Sähkön omistajakunnille, yhteisöille ja omistajille

Mikkelin kaupunginhallitukselle ja  -valtuustolle

ESE:n ja Suur Savon Sähkön asiakkaille ja sidosryhmille

Allekirjoittanut ilmoittaa  kohteliaasti, että Savonlinnan  kaupunginjohtaja Janne Laine  ja kaupunginhallitus nauttii allekirjoittaneen täyttä luottamusta.

Kaupunginhallitus on omalla toiminnallaan myös yllämainitussa energiayhtiöiden fuusiohankkeessa toiminut ensisijaisesti kuntalaisten ja elinkeinoelämän pitkän aikavälin tarpeet huomioonottaen , kuten Kuntalakikin edellyttää.

Tunnettu kenraali puhui siitä edestä, eli esimerkillä johtamisesta,  sen tärkeydestä.

Toimitusjohtaja Lauri Nykopp puhui eräässä lehtihaastattelussa, että liiketoimintaa pitää suunnitella vähintään 40:n  vuoden tähtäyksellä.

Sen sijaan, että puhutaan ja valitetaan valtion- ja kuntatalouden  kurjistumisesta, tulisi keskustelualoitteita kaikilla tasoilla mielestäni tehdä siitä,  miksi tähän tilanteeseen on jouduttu.

Seppo Konttinen on kirjoittanut erinomaisen kirjan niistä  vahingoista, jotka ovat kansantaloudelle valtionyhtiöiden myynnistä aiheutuneet.  Tähän kun lisäämme  pankkikriisin suunnattomat vahingot, jotka valtionvelkana ja korkomenoina edelleen ovat kansan kukkarolla ja heikentävät finanssikierron lisäarvon tuottamista ratkaisevasti, tulisi ottaa keskustelupöydälle,  ennenkuin hankitaan  ja palkataan konsultteja suunnittelemaan  fuusioita ja osakeanteja yhtiöiden velkarahoituksella.

Olen sitä mieltä,  ettei rahanahneita konsultteja tarvitse palkata suunnittelemaan nyt kunnanhallituksissa esiteltyjä aiesopimuksen tapaisia  hankkeita. Olen vakuuttunut, että jokaisen pankin lainaosastolta tai yritystiskiltä löytyy virkailija, joka muutamassa tunnissa pyöräyttää maakunnassa esitellyn tasoiset keinotekoiseen taseiden nostatukseen päätyvät laskelmat.

Mitä tulee jonkun osakeyhtiön arvoon , sen on hieman eri asia kuin yhtiön arvostaminen,  silloin kun ei ole kyseessä pörssinoteerattu yhtiö.

Olen sitä mieltä, ettei kuntien ja valtion talousongelmia  voida ratkaista finanssikeinottelulla, kuten nykyään niin monesti näkyy korkeankin tason puheissa haluttavan.  Mitään lisäarvoa tuottavaa  ei ole siinä,  että kunnat ja kaupungit sekä muutkin voisivat kirjata taseeseensa nykytasosta monikymmenkertaisiksi vedätetyt energiayhtiöiden kirjanpitoarvot.

Juvan kunta osti 4  lokakuuta 1995 päivätyllä kauppakirjalla Juvan  seurakunnalta  500  kpl Suur-savon Sähkön osakkeita kappalehintaan 212 markkaa , eli noin 35 euroa kappale. Rahan arvo ei ole niin paljon muuttunut, että voisi sanoa seurakunnan tehneen hyvät  kaupat. En ole ainakaan kenenkään seurakunnan luottamushenkilön kuullut kehuneen edullisia ja kaukokatseisia kauppoja.  Kauppakirjojen allekirjoittajina ovat olleet kunnan puolesta kunnanjohtaja Heikki Laukkanen ja kunnansihteeri Esko Vuokko.  Juvan  seurakunnan puolesta  Kirkkoherra Matti Komulainen ja talouspäällikkö Aila Raappana-Niemelä.

Seurakunnan  talous  ei kaatunut noihin kauppoihin, eikä Juvan kunta käsittääkseni kaadu siihen, jos kunnanjohtaja ei voi "pullistella"  suurella sähköyhtiöiden tasearvoilla.  Nythän osakkeen hinnaksi on määritelty 3 911  euroa , eli noin  23  tuhatta 460  markkaa.  Eli osakkeen arvo eli arvostus olisi kasvanut viidessätoissa vuodessa noin satakymmenen kertaiseksi. Jos sähköyhtiöiden arvo kasvaa samaa vauhtia tulevaisuudessakin voi vain kuvitella , mitkä ovat muutaman kunnanjohtajan perustelut ulkopuoliselle omistajalle ja tai ulkopuolisen rahoittajan mukaantulolle.

Monia juvalaisia keskusteluttaa  ja ärsyttää se, että Juvan kunnanjohtaja käynnisti melko pian Suur Savon Sähkön myyntihankkeen kun seurakunnan kanssa  tuli kaupat  "siunatuksi" .  Osingonjakokin aloitettiin ja sitä on valtavasti kasvatettu,  mutta mikään ei tunnu riittävän.  Maakunnassa  laajalti ihmetellään, ettei Mikkelille kelpaa Esen myynti vaikka osakevaihtona Suur Savon Sähkölle,  vaan se haluaa rahastamaan jonkun maakunnan ulkopuolisen  tahon.  Mikäli rahoittajataho haluaa velan korkoa ja osinkoa  pääomalleen vaikka  8 - 10 prosenttia ja muutkin samaa tasoa tasapuolisuuden vuoksi, olisi uusi yhtiö mahdottoman tilanteen edessä. En usko, että väestöltään vähenevän maakunnan kiinteistöille saataisiin myytyä niin paljon lisää kaukolämpöä, että edullisen vastapainesähkön tuottamisella ja myynnillä pystyttäisiin vastamaan noin mahdottomiin tuottotavoitteisiin.

On huvittavaa kuinka vakavalla naamalla puhutaan,  etä kunnilla onpääomaa sitoutunut yhtiöön. Suur-Savon Sähkön osakepääoma on ainoastaan 155 tuhatta  euroa.  Pitäisi  ajatella hieman sitäkin,  mitä suuri  yleisö ajattelee tälläisesta huulenheitosta ja hämäämisestä.

Jopa Länsi Savo kirjoitti pääkirjoituspalstalla  22.4.2009  " Uusi maakunnallinen  energiayhtiö olisi vahva toimija niin Etelä-Savossa  kuin valtakunnallisestikin.  Sen rahkeet riittäisivät kehitystyöhön  ja osingonmaksuun aivan toisella tavalla kuin nykyisillä yhtiöillä ".

Ja Juvan Lehti puolestaan  14.1.2010  "Kolmatta yhtiötä ei enää valmistelun viime vaiheissa  ole ollut mukana. Päätösvalta pysyy maakunnassa ja yhtiölle jää sekä osingonmaksun kykyä,  että hintakilpailukykyä markkinoilla.  Valmisteluun osallistuneet keskeiset tahot ovat luvanneet, ettei uuden yhtiön perustamista maksateta asiakkailla."  (!!)

Toimittajalla on hyvä olla runsas  mielikuvitus, mutta kun esittelee tämänä tason "lupauksia" ja väitteitä pitäisi esittää myös jotain liiketaloudellisia laskelmia väitteiden tueksi.

Valitettava  tosiasia  on nimittäin se, että edes tällä hetkellä ei Suur-Savon Sähkö pärjää hintavertailussa. Itse tein vertailuja parisen viikkoa sitten omaan liittymäkokooni ja halvin oli http://kraftkultur.fi  sivustolta tullut tarjous, joka esim. kuukausiveloitukseltaan , sekä kwh hinnaltaan oli huomattavasti halvempi kuin nykyinen hintani /SSS Oy .

Myös Jyväskylän Energian hinta oli halvempi. Hintoja voi jokainen vertailla www.energiamarkkinavirasto.fi  sivuston  linkistä hintavertailu.  Keskustelin toissa viikolla puhelimitse Jyväskylän Energian varatoimitusjohtajan kanssa.  Hän kertoi,  että Jyväskylän Energia, jonka omistaa Jyväskylän kaupunki,  osti Fortumilta Rauhalahden voimalan,  joka siirtyi Jyväskylän Energian omistukseen 1.11.2009.  Nyt Keljonlahteen on valmistunut uusi voimala, josta Jyväskylän Energia omistaa 70 %  ja muita omistajia on mm Vapo Oy, josta Suur -Savon Sähkö on hankkinut huomattavan omistusosuuden.

Lisäsin kotisivuilleni jo aiemmin  linkin  www.keljonlahdenvoimala.fi  mistä kiinnostuneet  voivat käydä hakemassa  lisää informaatiota.  Keljonlahden voimalan energiapuuntarve vastaa  lähes  suuren selluloosatehtaan puuntarvetta,  joten voidaan puhua erittäin merkittävästä  puunkysynnän lisäyksestä  tilanteessa,  jossa perinteisen suomalaisen,  nyt tosin valtaosin ulkomaalaisomisteisen metsäteollisuuden alasajo on valitettava tosiasia, monenlaisine kielteisine kerrannaisvaikutuksineen.

Keskusteluni Jyväskylän Energian varatoimitusjohtajan kanssa vahvisti käsitystäni  siitä,  että nyt kunnissa esitellyllä ja monissa  tapauksissa hyväksytyllä aiesopimuksella ei ole juuri  mitään tekemistä energialiiketoiminnan kehittämisen kanssa.

Mahdollisesti ylihintaan vedätetyistä osakearvoista ja miljoonista ei  ole paljon hyötyä, jos asiakkaat äänestävät jaloillaan toisin kuin kunnanvaltuutetut.  Tästä  asiasta ei ole juuri nyt haluttu keskustella.

Varmaa  nähdäkseni ainakin on, että kaukolämpöliittymien myynti vaikeutuisi huomattavasti hinnankorotusten takia. Tiukasti kilpailluilla sähkömarkkinoilla taas  ei saa sellaista tuottoa,  jota nyt kuvitellaan, ilman avainasiaa, edullista kaukolämpöä.  Tietojeni mukaan jo nyt  Etelä-Suomessa vaihdetaan kaukolämmityskohteita kiinteistöjen omiin lämmitysjärjestelmiin ,  koska talo- ja kiinteistöyhtiöt ovat kyllästyneet suuryhtiöiden rahastukseen.  Samansuuntaisia  tietoja luin muistaakseni internetistä Tukholman suunnalta.

Marsalkka Mannerheim korosti ja vaati korkeilta upseereiltaan ns  varasuunnitelmia.  Esim.  Karjalan kannaksen  suurtaistelukauden aikana tykistön siirrot tehtiin pieniä salateitä käyttäen, koska päätiet olivat vihollisen jatkuvan tykistötulen ja pommitusten alaisena.

Konsulttiyhtiö ei todennäköisesti ole esitellyt  kuntien ja kaupunginhallituksille varasuunnitelmaa;  "kuinka tykistö ajetaan uusiin asemiin , jos joudutaan perääntymään" , eli yhtiö menettää esim.  puolet kaukolämpö-  ja sähkönmyyntiasiakkaistaan.. Suosittelevatko sitten, tai vaativatko rahoittajat vaikka "Maakunnan Energian"  voimalaitosten myyntiä,  että saadaan korot ja osingot maksetuksi?  Sillä  kuitattaisiin paljon tai vähän velkoja,  mutta  samalla kuntien ja muidenkin omistajien omaisuuden arvo laskisi suhteessa sidottuun eli osakepääomaan.

Halutaanko siis kehitystä, jossa joku rahoittajataho toimisi mahdollisesti jonkun suuren energaiyhtiön bulvaanina  ja ensin kilpailuttamalla sähkön hinnalla ajaisi yhtiön nopeasti vaikeuksiin ja "suden "  suuhun .  Ehkä tätä taustaa vasten on nähtävä se, ettei tietääkseni kukaan pankki tai pankkiiriliike ole kasvojen menettämisen pelossa uskaltanut tai halunnut ryhtyä näin typerän fuusiohankkeen kummisedäksi, vaan likainen työ on jätetty  konsulteille.

Mielestäni pankinjohtajien  ja pankkien,  nimestä  ja omistuksesta riippumatta, pitäisi nyt kantaa  vastuunsa ja viheltää näin katteettomalta pohjalta suunniteltu energiapeli poikki   ja kieltäytyä hankkeen rahoituksesta.

Pankkikriisin kustannuksia on maksettu aivan tarpeeksi valtion kautta ja piikki on auki valtionvastuissa , eikä loppua ole näköpiirissä.  Puhumattakaan kymmenistä tuhansista inhimillisistä tragedioista,  kun ihmiset ja yrittäjät menettivät  elämäntyönsä pilkkahintaan.  Kunnanvaltuutettuja kehoitan tutustumaan lainopillisen neuvonantajani Yrjö Paukkusen kirjaan;  Oikeusvaltion todelliset  kasvot.

Olen ollut pienomistajan  ominaisuudessa  useissa pörssiyhtiöiden fuusiokokouksissa  ja samalla  on ollut tilaisuus vaihtaa  ajatuksia ja mielipiteitä pääjohtajien kanssa.  On miellyttävää  keskustella itseään viisaampien kanssa ja silti saada ystävällistä ja asiallista palvelua kokouksen jälkeenkin.

Nyt lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen uudelleen esille kaivettu energaiyhtiön myynti tai muuksi nimitettävä  suunnitelma jättää ilmaan turhan  paljon kysymyksiä joihin ei   tunnu löytyvän vastausta ja vastuunkantajaa.  Valitettava tosiasia on , että nähdyllä menettelyllä on kaivettu alta sitä luottamusta,  jota niin kipeästi Suomalainen yhteiskunta kaipaisi nyt ja tulevaisuudessa.  Nyt esitellyn  aiesopimusmallin suurin heikkous on mielestäni täysin väärä tavoitteenasettelu.

Melkoisen tuntimäärän energia-asioihin perehtymiseen käyttäneenä rohkenen ehdottaa  Savonlinnan kaupunginhallitukselle, että se käynnistää yhteistyötahojensa kanssa fuusiohankkeen - jos fuusiota yleensä halutaan- aivan uudelta pohjalta,  missä ensisijainen tavoite on yhtiöiden enrgailiiketoiminnan kehittäminen lyhytaikaisten velkapääomalla tehtävien osakeantien ja sijoitusten kierrätyksen sijasta.

Edelleen allekirjoittanut toivoo,  että Savonlinnan kaupunki katsoo Energiasäätiön varoja voitavan lainata uudelle yhtiölle  vain pääomaturvatusti , eli vain pankkitakausta vastaan.  Näin siinäkin tapauksessa , ettei säätiölaki sitä välttämättä edellyttäisi.

Koska ns. liiketaito on vaatimattomasti ilmaistuna  salatiedettä, allekirjoittanut pyytää ja ehdottaa, että kukin valtuutettu ja kunnanhallitusten jäsen vaatii kopiot niistä konsulttisopimuksista, hinnoista  ja maksuehdoista, joista  olen saanut tietää yllämainittua energiayhtiö -hanketta varten laaditun.  Tässä asiassa viittaan;  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta  21.5. 1999/621  viides  pykälä toinen momentti.  Erityisesti pyydän kunnanvaltuutettuja käyttämään valvontavelvollisuuttaan, ettei mitään provisiopohjaisia palkkioita makseta ja laskuteta suhteessa tehtyyn työmäärään epäasiallisia korvauksia kuntalaisten kokonaan tai osittain omistamilta yhtiöiltä.  Olen sitä mieltä, kuten jo aikaisemmin totesin, tälläisten fuusiosuunnitelmien laatimiseen ei tarvita rahanahneita konsultteja,   vaan ne voidaan aivan hyvin tehdä tavallisena virka-ajan toimistotyöskentelynä.

Kuvaavaa  on ollut nyt esitellyn aiesopimuksen kohdalla,  että kehumaan on ryhdytty kuin yhteisestä sopimuksesta, eli kun ei itse ole haluttu kasvoja menettää,  niin on tälläinen kuntalaisille ja koko maakunnalle vahingollinen hanke työnnetty konsulttien käsiin  ja näin on päästy siitäkin pälkähästä.

Edelläolevaan viitaten allekirjoittanut ehdottaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle , että fuusiosuunnitelma käynnistetään osakevaihdon pohjalta, jolloin myös yksityiset SSS Oy:n omistajat välttyvät tarpeettomalta luovutusvoiton verotukselta,  ja että  uusi  yhtiö tai Suur-Savon Sähkö teke suunnatun osakeannin maakunnan asukkaille, yrityksille, sähkö ja kaukolämpöliittymien omistajille, pankeille , seurakunnille jne.  Näistä osakeantiosakkeista voidaan muodostaa esim. B osakesarja , jonka nimellisarvo, äänivalta ja merkintähinta ovat noin kymmenesosa nykyisistä "A" osakkeista tai niiden arvostuksesta.

Esim. voitaisiin ajatella, etä B osakkeen nimellisarvo  olisi 400 euroa ja merkintähinta  420 euroa ja jolla erotuksella katetaan osakemerkinnän kustannukset.  Edellen voidaan B osakesarja viedä HEX  listalle, jolloin sille saadaan tarvittava kauppapaikka.

Jos ja kun uusi yhtiö saa  riittävästi uuta  pääomaa, se  voisi hankkia omaan  omistukseensa Mikkelin kaupungin omistusta.  Mikäli niin halutaan.

Vaikka en ole tässä kutsuttuna neuvonantajan ominaisuudessa, katson kansalaisvelvollisuudekseni allekirjoittaa yllämainitun ehdotukseni  Savonlinnan  kaupunginhallitukselle ja käsiteltäväksi myös muissa tämän kirjeen vastaanottajien ja saajien päätösvaltaisissa toimielimissä .

Esivanhempieni Juva Nimismiesten Antti, Matti ja Niilo Piikin perinteen hengessä allekirjoitan  edelläolevan.

Juvalla 7.2.2010

Jaakko Kontinen

Tiedoksi  mm kunnanhallitukset  ja valtuustot

Suur Savon Sähkö Oy

ESE Oy

Pääjohtaja Reijo Karhinen

Osuuspankkiryhmä

Säästöpankkiryhmä

Paikallisosuuspankit

Handelsbanken

Nordea

Kuntarahoitus

Lakiasiaintoimisto Yrjö Paukkunen

Tiedotusvälineille

Perussuomalaiset Eduskuntaryhmä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Mr. Fockr (nimimerkki)

Tarkoitatko, että vanhojen osakkeenomistajien oikeuksia rikottaisiin uusilla osakeanneilla? Kerro selvemmin.

(Sehän olisi Finanssivalvonnnan asia - soitto vaan sinne ja sillä selvä. tutkivat.)

Maakunnissa pitää pelata rehdisti eikä antaa pääkaupunkiseudun huijareiden kupata rahoja!

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

En ole vielä nähnyt aiesopimusta, toivottavasti saan sen parin päivän kuluttua.
Ellei sitä sitten yritetä julistaa salaiseksi! Mutta kai on julkinen, koska on jo
monissa kunnanhallituksissa käsitelty.
Ongelma on mm siinä, että yksityiset Suur Savon Sähkön osakkeenomistajat joutuisivat maksamaan luovutusvoitosta veroa, mutta kunnat eivät.
Seurakuntien ja säätiöiden osalta en osaa varmaa sanoa.
Aiesopimuksessa halutaan ,että osakkeenomistajat myyvät Suur Savon sähkön
osakkeet Maakunnan Energialle (Uusi yhtiö perustetaan ) ja kunnat ja yksityiset
sijoittavat 50-100 prosenttia rahoista uuteen yhtiöön.
Eli uusi yhtiö velkaantuisi rajusti.!!
Kunnat siis( Jotkut) kuten esim. Mikkeli haluaa siirtää suuren osan veloistaan sähkön ja kaukolämmön käyttäjien maksettavaksi, siis piilovero.
Pyydän kaikkia lukemaan aiemman artikkelini, AVOIN kirje Juvan Kunnanhallitukselle.
Ryhdytään tutkimaan osakeyhtiölakia ja säätiölakia, juuri luin netistä tänään, että säätiölain uudistamista suunnitellaan koska se on niin vanha.
Jo aikaisemmin olen eri yhteyksissä mm. kirjessäni ja tukimuspyynnössäni
Itä Suomen lääninhallitukselle ja poliisijohtaja Jorma Ahoselle kiinnittänyt
huomiota esteellisyyskysymyksiin, siis siihen ,että salaisia neuvotteluja
yhtiön osien myymisestä esim.EON :lle ovat kaavailleet ja ehdottaneet henkilöt jotka ovat Suur Savon Energiasäätiön hallituksen jäseniä,.
Kunnanjohtajat; Heikki Laukkanen ja Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.
Jokainen voi Hallintolaista lukea esteellisyysperusteet.
Kirjeeni ei ole tietääkseni aiheuttanut mitään toimenpiteitä.
!!!
Kai Suomen laki on voimassa Etelä savossakin?
Todettakoon, että Seppo Ruhanen kuuluu vapaamuurareihin samoin istuu kaksi vapaamuuraria Mikkelin kaupunginhallituksessa, ...

Käyttäjän ilkkaluoma kuva
Ilkka Luoma

Olisiko niin, että Mikkelin kaupunki, joka lienee SSS:n suurin yksittäinen omistaja haluaa paikata omaa talouttaan SSS:n vakavaraisuudella ja pönkittää omaa hyvin velkaista (ESE) sähkölaitostaan. Halutaanko mukaan ulkopuolisia sähköyhtiöitä (E.On tms.) - kannattaisiko katsoa kuinka espoolaisia potuttaa, kun oman laitoksensa myivät ensin E.Onille ja sitten Fortum osti ... muutkin ovat katuneet myyntejään... Kummalla on suuremmat omat pääomat - SSS:llä vai ESE:llä? Kumpi on kykynevämpi toimimaan maakuntatasolla ja kummalla on enemmän asiakkaita, kumpi tuottaa voittoa ja kuinka paljon?

Mutta mitä takavuosina kirjoitettiin sähköstä (6.5.2007), uudesta ydinvoimalasta ja koko kansan osallisuudesta uuteen ydinvoimayhtiöön (kun Lilius-optioralli oli kuumimmillaan), jossa voisi olla mukana ulkomaalaisetkin, suuren investointimäärän takia ---

[ 06052007 ... kansalaiset nyppiintyivät Fortum syndroomassa ja tragediassa aiheettomiin ja ansaitsemattomiin palkkioihin, optioihin ja lähes vastikkeettomiin ylipalkkoihin Fortumin ylimmässä johdossa. Valtio pääomistajana ja poliitikkoina ovat olleet miltei voimattomia hampaiden kitkuttelijoita Fortumin ylijohdon yli älyäyräiden optiojunailuissa - ... luvattu mitä luvattu ... ]

Saksalainen energiajätti E.On pyörähti Espoosta Loviisaan tontin omistajaksi - haaveena kuudes ydinvoimala suomalaisten yritysten ja kuntien kanssa yhteistyössä. Fortum sai itselleen onnistuneen kaupan espoolaisten kaukolämmön ja sähkön - vähintäänkin - siirtäjänä. E.On yhtiö voisi kirkastaa tavoitteitaan julkaisemalla myös kansalaisosakkeen/ -osuuden uuteen ydinvoimayhtiöön, ... kun tuo tonttikin on jo valmiina. Toisaalta alueellisen tasapainon ja merenpinnan nousun vuoksi sijoituspaikka voisi olla myös Tampereen talousalue.

Sähkö on kulutuspisteissään puhtainta energiaa. Loppumetrien siirtäjä on monopolissa, koska tuplajohtoja on vaikea rakentaa taloudellisesti. Sähköä voidaan tuottaa puhtaasti - huomioimatta loppusijoitusta ja terrorihyökkäysten vaaraa - ydinvoimalla. Suomi energianälässään halajaa jo kuudetta yksikköä, kun ei viideskään ole vielä aikataulussaan projekti- ja rakentamisvaikeuksien takia.

Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Oyj pitänevät itsestään selvänä, että he jakavat 6. ydinvoimalan toteutuskilpailun - sehän kuuluisi nyt perinteellisesti ajatellen Fortumille. Yllättäen kisaan lyöttäytyivät saksalaiset - he haluavat myös mukaan kuntia ja teollisuutta. Tässä on meille suomalaisille osaratkaisu purkamaan Fortumin ja Teollisuuden Voiman duopolia. Saksalaiset ovat turvallinen ja luotettava ratkaisu ja yhteistyö heidän kanssaan saattaa taitavasti ulko- ja kauppapolitiikkaa hoitaen tuottaa myös Venäjä-Saksa kaasuputkesta haaran pääkaupunkiseudullemme.

Fortum ei kuudetta ydinvoimalaa voi saada herkistyneen ja pelitaidoiltaan umpimielisen esiintymiskäyttäytymisen vuoksi. Ei ole temppu tuottaa suuria voittoja pörssiyhtiönä ja puolimonopolina omistajien kirstuihin. Enemmistöltään Suomen valtion omistaman sähköyhtiö Fortumin ei tule jakaa osinkoina kansalaistemme ja kuluttajiemme rahoja mm. ulkomaalaisten omistajien taskuun - poisveto pörssistä saattaisi käydä kuitenkin liian kalliiksi.

Voittoja ei tarvitse tehdä omistajahyväilyllä (passiiviset omistajat rahan nälkäisinä) osingonjakoon. Silti Fortumin ei tarvitse tuottaa sähköä "liian halvalla" - vaan sähköä tulee hinnnoittelussa säätää sähköverolla, ei osinkomaksimoinnilla.

Nyt Fortum jakaa kansalaisten rahaa kansallisessa energiapolitiikassa osinkoina ulkomaalaisille kasvottomille omistajasijoittajille, toki myös suomalaisille pelureille. Sähkö ei tule olemaan spekuloinnin kohde, kuten ehkä muiden pörssiyhtiöiden tuotteet ja palvelut, jotka ovat vapaassa ja täydessä kilpailutilanteessa.

E.On konsortio voisi terästää aikomuksiaan julkistamalla kunta- ja yrityskumppaniensa lisäksi myös ns. kansalaisosakkeen, jossa Suomen kansalaisille suunnataan yksityishenkilöinä osake-/osuussarja houkuttelevaan hintaa kytkemällä siihen sähkön hintatakuu - omistaja-/osuusominaisuutena. Yhtiömuodoksi voitaisiin tehdä myös osuuskunta, jossa suurena sijoittajana olisivat saksalaiset ja suuret suomalaiset yritykset. Kunnat ja kansalaiset tekisivät kokonaisuudesta kansallisen asian, jolle kuluttajat ja tavalliset veronmaksajat suuntaavat sijoituksia esim. osuuspääomina. Kansakunta tuntisi näin ainakin tämän sähköyhtiön omakseen enemmän kuin nyt olevan pörssikierteisen valtioenemmistöisen Fortumin.

Pystyykö uusi elinkeinoministeriö junailemaan täysin uuden tilanteen kansalaisillemme palauttaen näin luottamusta valtiovallan järjestelyihin - nythän on kyse toimiluvan myöntämisestä ja siihen uusi hallitus kilpailuorientoituneena luulisi innostuvan. Samalla saisimme mielekkään sijoituskohteen kansalaisillemme, jolloin luotaisiin uskoa koko kansan "osinkoihin".

Nämä järjestelyt todennäköisesti tuottaisivat laajaa sähkösopimussiirtoa sähköntuottajilta toisille. Varmaankin moni maakunnan sähköyhtiö olisi mieluusti mukana tässä saksalais-suomalaisessa yhteistoiminnassa. Näihin järjestelyihin voisi yhdistellä myös valtiovallan taholta omistusrakenteiden muutoksia myös itse sähkön runkoverkon omistusjakoina. Pannaan entinen kilpailuasiamies Purasjoki töihin tekemään sen todellisen hyvän työnsä yhteiskunnallemme.

Ilkka Luoma

Kuvakokoelma kirjoitusaiheeseen linkkien alta 1-4 :
[ Copyright by Ilkka Luoma, 2005, 2006]

1) B0000940.JPG
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/464097993/ ---

Kuvateksti:
Suomalainen metsäteollisuus puhtaimmillaan on Metsäliiton M-REAL, tosin saneerauksien ja YT:eiden kourissa, mutta myös suomalaisessa pääomistuksessa. Kiinnostuisiko suomalainen sinivalkoinen pääoma saksalaisen E.On:in syleilystä? Metsäteollisuutemme tarvitsee kilpailukyistä sähköä turvaamaan tuotantoa ja työpaikkoja kotimaassamme.

2) B0000969.JPG
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/464097997/ ---

Kuvateksti:
Voisiko Espoon kaupunki olla kiinnostunut olemaan yhteistyökumppani saksalaiselle atomivoimalaponnistelulle kuudennen ydinvoimalan saamiseksi suomalaisille. Espoo, esimerkkinä kilpailumentaliteetille positiivisena, voisi kuntalaistensa kanssa olla yksi merkittävä omistaja/ kumppani uudelle 6. ydinvoimalle - olisiko espoolaisten metrosähkö näin hiukan edullisempaa?

3) DSC_2481.JPG
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/464098001/ ---

Kuvateksti:
Pitäisikö juuri nyt, kun 6.:n ydinvoimalan hakuruljanssi käynnistyy, arvioida myös sähkönsiirrossa runkoverkkojen omistusta uudelleen? Olisiko saksalaisten kanssa yhteistyössä oleville kunnillemme ja yhtiöillemme eduksi, jos tämä uusi "osin kansalaisliikeomisteinen" 6.s ydinvoimayhtiö saisi myös haltuun Fingridin osakkeita kompensaatiokaupalla valtiolta?

4) B0000073.JPG
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/464098007/ ---

Kuvateksti:
Suuret massat saadaan liikkeelle tapahtumilla, johon on vetoa. Kuvan Ankkarock oli 2005, vetonaulana koko kansan rakastama Tarja Turunen ja The Nightwish [ei kuvassa; ehkä palaavat vielä yhteen?]. Samalla tavalla voisi saksalaisjohteisesta uudesta 6.:n ydinvoimalan yhteisyrityksestä tulla koko kansan yhtiö laskemalla liikkeelle osakkeita/ osuuksia yhtiöön/ osuuskuntaan ns. kansalaisosuuksina. Näin turvaamme kansalaissähköä ja palautetaan luottamusta kansallisiin kysymyksiin - saksalaiset ovat luotettavia, ... todisteena kesällä 1944 käyty maaottelu Neuvostoliittoa vastaan - tuolloin Saksa auttoi ratkaisevasti Suomea saavuttamaan suuren torjuntavoiton - selkä seinää vasten Suomen kansa oli yhtenäisempi kuin koskaan - Kolmas Valtakunta auttoi ratkaisevasti mm. Tali-Ihantalan suurtaisteluissa. Vain hädän hetkellä koemme yhtenäisyyttä, ehkä myös koko kansan energiayhtiö olisi luottamusta ja jopa säästämistä motivoiva yhteenkuuluvuuden aloitusratkaisu.

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Kiitokset Ilkka Luomalle mielenkiinnosta.
Keväällä 2008 Etelä Savossa esitelty fuusiomalli oli juuri sellainen , että yksityiset pienomistajat olisi ostettu puoliväkisin ulos ja EOn olisi tullut tilalle.
Suur Savon Sähköllä on paljon yhtiön perustamisvaiheessa mukaan tulleita
osakkeenomistajia tai heidän perikuntiaan.
Se näkyy joitakin närästävän, kun pieni piiri ei voi sopia kabineteissa
juttuja keskenään.
Jopa Etelä Savon Osuuspankin johtaja vapaamuurari Kari Manninen ei pitänyt
hyvänä sitä, että maakunnassa on kaksi sähköyhtiötä!!
Vapaamuurareilla on mielestäni yliedustus Mikkelin kaupunginhallituksessa;
asianajaja Matti Kunnas ja Ravintoloitsija Pertti Oksa.
Rivistöä täydentää kaupunginvaltuutossa vapaamuurari Markku Kakriainen , joka ainakin aikaisemmin toimi Keskustan Etelä Savon piirin puheenjohtajana.
Kovasti olis halunnut Olli Rehnistä Keskustan puheenjohtajaa.

Joroisissa on yksi esimerrki kunnallisesta Energialaitoksesta ja toimii ja tuottaa hyvin ja tulouttaa kunnalle mukavasti. Ei mene rahat ulkomaisille keinottelijoille joista lähdeveroista ei suomi hyödy kaikissa tapauksissa, onhan niin Esko Seppäsen kirjassa Hullun rahan tauti ja Erkki Ahon blogissa, sekä myös Jorma Jaakkolan blogissa esitelty tilannetta , jossa pörssiyhtiöt ovat jättäneet perimättä lähdeveroja ulkomaisilta omistajilta osingonmaksun yhteydessä. En osaa sanoa mitkä yhtiöt ovat näin menetelleet, mutta kyse on lukemani informaation perusteella miljardeista euroista ja jälkikäteen on taannehtivasti sitten nämä laittomuudet siunattu.
En tiedä näkeekö netistä suoraan esim. Fortumin omistajat, mutta YIT:n näkyy kun klikkailee. Esim. YIT :n ulkomaalaiset eli hallintarekisteröidyt putosi viime vuonna rajusti, en ole nyt pariin kuukauteen katsonut.

Olen jostain lukenut, että amerikkalaiset eläkerahastot on suuria omistajia Fortumissa, kiva olis tietää niiden vaikutusvallasta vaikka kaukolämmön hinnoitteluun ja osingonjakoon.

Entä UPM:n ja Stora Enson tehtaiden sulkemiset ja lopettamiset, mistä oikein ohjeet tulee kun hienoja toimivia ja jopa kannattavia tehtaita suljetaan.
Onko nekin joidenkin suuromistajien talutusnuorassa .

Samaa henkeä on kaikkialla, nyt myös Etelä Savon Sähköfuusiohankkeessa.
Tavalliselle kansalle ei haluta antaa mitään muuta kuin hinnankorotukset käteen ja maksajan osa.

On turha väittää ettei ole vaihtoehtoja, kun koko homma vaikuttaa tilaustyöltä.
Yhtiöt voisi aivan hyvin kerätä maakunnasta uutta pääomaa ja välttää velan tekoa. Mutta kansalle ei haluta antaa taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia ja tilaisuutta parantaa omaa elämänhallintaa.

Keijo Korhonen ennusti aivan oikein Imatran torilla presidentinvaalikampanjassaan, että EU Suomessa suomalaisen työn tuotto ja tulokset valuvat ulkomaille, meillä on lehmä, mutta se lypsää ulkomaille.

Otetaanpa esimerkiksi yritys joka voisi sijoittaa osakepääomaa "Maakunnan energiaan" Osuuskauppa Suur Savo joka "kylpee " rahassa ja rakentaa uusia marketteja vaikka entisillä hyvn pärjäisi ja ABC asemia, remontoi tavarataloa ja vaikka mitä.

Turhaan puhutaan melkein suus vaahdossa maakunnan asialla olemisesta, kun teot puhuvat aivan muuta.

Mutta peli ei ole vielä pelattu, valtuustojen pöydät ei ole vielä sotkettu tällä asialla.

Toimituksen poiminnat