Totuuden hetki

Pieksämäen kaupunginvaltuustolle ja hallitukselle

  • Kaskiraunio Juvan Hietajärvellä
    Kaskiraunio Juvan Hietajärvellä

Pieksämäen kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle

Avoin kirje

Allekirjoittanut on tehnyt Hallintokantelun , ja tutkintapyynnön , valituksen Itä Suomen Aluehallintovirastolle ja Itä-Suomen Poliisilaitokselle koskien Pieksämäen Kaupungin ja Lindorff  yhtiön välistä perintäsopimusta ja sen asiakirjoja.

Kantelu on kirjattu saapuneeksi Aluehallintovirastossa 10.03.2015

Aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan hallintojohtaja Ulla Nykäsen selvityksen sekä antamaan oman lausuntonsa kirjoituksen johdosta siltä osin kuin siinä on kyse kuntalain 8 § 2 momentissa tarkoitetusta kantelusta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asian 8.8.2015

Aluehallintovirasto on pyytänyt minulta  vastineen 30.12.2015  ja olen siihen vastannut  14.2.2016

Vastineessa totean ,että Pieksämäen kaupungin ja Lindorffin välinen sopimus voi olla lainvastainen monestakin syystä.

Hallintojohtaja Ulla Nykänen on sähköpostilla ilmoittanut 10.3.2016 kello 9:13  että palvelusopimuksen on edeltäjäni JUha Nousiaianen sopinut ja allekirjoittanut. Sopimukseen johtanut menettely ei ole tiedossani. Jne.

Olen vastannut sähköpostitse 10.2.2016 kello 22:07   ;  Kiitos vastauksestanne, mutta se on virheellinen!

Palvelusopimuksen 16.3.2015 ovat allekirjoittaneet Kaupunginjohtaja Tapio Turunen ja Hallintojohtaja Ulla Nykänen.  Tervehtien Jaakko Kontinen

Vastineessani pyydän Aluehallintovirastoa hankkimaan Itä Suomen Poliislaitoksen päällikön Taisto Huokon lausunnon, onko Hallintojohtajalla laillinen ja mihin lakiin perustuva oikeus  harhauttaa virheellisiä tietoja antamalla  allekirjoittanutta , kantelun tekijää ja mihin toimenpiteisiin Poliisilaitos aikoo ryhtyä perättömän lausuman oikaisemiseksi.

Laki julkisista hankinnosita 30.3.2007 sanoo:

1 §   Lain tarkoitus..

Tällä lailla pannaan täytäntöön 1 ) julkisia rakennusurakoita , sekä julkisia tavara ja palvelunhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  2004/18/EY   jäljempänä hankintadirektiivi

ja edelleen 2 § sanoo : hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet , kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä, sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioonottaen.

15 § Kansalliset kynnysarvot

Tätä lakia ei sovelleta 1 ) tavara tai palvelunhankintoihin , suunnittelukilpailuihin , eikä palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin , jos hankinnan  ennakoitu arvo  ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30 000 eur.

Vastineessani totean Aluehallintovirastolle, että ylläolevaan lainaamaani lakitekstiin ja lain määräyksiin yleisesti ottaen vetoamalla, katson että Lindorffin kanssa palvelusopimuksen tehneet viranomaiset ovat rikkoneet Hankintalakia , sillä käsitykseni  mukaan palvelusopimuksen voimassa oloaikana sen arvo on ollut ja tulee olemaan yli lain minimin eli 30 000  euroa.

Kaupungin Aluehallintovirastolle toimittamasta materiaalista ei ilmene, että sopimus olisi kilpailutettu.

Vasineessani olen pyytänyt Aluehallintovirastoa hankkimaan Etelä Savon Käräjäoikeudesta ja muistakin käräjäoikeuksista Pieksämäen kaupungin toimeksiantoja ja velkomustuomioita koskevat päätökset joissa  asiamiehenä ja toimijana Käräjäoikesukiin on ollut Lindorff  perintäyhtiö.

Samoin olen pyytänyt Aluehallintovirastoa selvittämään , onko kuluttajavirastolle tulleissa valituksissa ollut sellaisia joissa valituksen kohteena on ollut Lindorffin toiminta ja velkomusten perusteet ja kulujen määrä ja jotka ovat tulleet toimeksiantoina  Pieksämäen kaupungilta.

Pieksämäen kaupungin lisäksi hyvin monilla kaupungeilla on vastaavia palvelusopimuksia ja vaadin Aluehallintovirastoa selvittämään, onko ne kilpailutettu kuten Hankintalaki edellyttää. 

Minulle on kerrottu, että mm Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeilla on tai on ollut palvelusopimukset Lindorffin kanssa.

Myös Pieksämäen lehdessä oli muutama vuosi sitten ärtynyt yleisönosaston kirjoitus , missä arvosteltiin Lindorffin asiakaspalvelua ja kerrottiin kuinka sieltä yritettiin periä terveyskeskusmaksua joka kuului vakuutusyhtiön maksettavaksi.

Kehoitan kaupunginvaltuuttuja tutustumaan myös Pauli Vahteran ILtalehdessä julkaistuun laajaan artikkeliin jossa selvitetään Lindorffin ns verosuunnittelua eli veronkiertoa  ns veroparatiisyhtiön avulla.

On varsin kummallista että Perintätoimistojen valvontaa  hoitava Etelä Suomen Aluehallintovirasto kieltäytyi vaatimasta verotarkastusta Lindorff yhtiössä, ja ilmoitti päätöksessään ettei heillä ole mahdollisuutta tutkia Lindorffin kirjanpitoa.

Kuitenkin tutkinta onnistui mielestäni erittäin hyvin KHT  tilintarkastaja ILtalehden kolumnistille Pauli Vahteralle.

Edelläolevaan viitaten ehdotan että kaupunginhallitus ja valtuusto purkavat Pieksämäen kaupungin ja Lindorff yhtiön välisen palvelusopimuksen.

Sekä tutustuvat sellaisten kaupunkien perintäpalveluhin jotka ovat siirtyneet käyttämään perinnässä kotimaista toimijaa mm kuntien omistamaa  Taitoa Kuntaperintä Oy tä.

 

Juvalla Talvisodan päättymispäivänä   13.3.2016

Jaakko Kontinen

2  D  edesmenneen sotaveteraanin Mv Herastuomari Otto Kontisen ja äitini esivanhempien

Juvan nimismiesten Nils , Mats ja Anders Piikin perinteen hengessä allekirjoitan

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Lindorffin toiminta on joutumassa suurennuslasin alle, sen toiminnasta ja laittomuuksista keskustellaan mm internetissä keskustelu.suomi24.fi/t/639937/lindorff-joukkokanne#comment-44773021

Toimituksen poiminnat